• "Hati yang mudah merasa kasihan itu tidak lemah, tetapi justru tanda bahwa itu adalah jiwa yang disiapkan bagi peran pelayanan yang besar. Hati yang kasar dan kejam, tidak akan mampu mengemban tugas untuk membahagiakan sesama. Hati yang mudah pedih melihat penderitaan sesama itu adalah rahmat Alloh. Maka Bersyukurlah, dan segeralah gunakan rahmat itu dalam pekerjaan yang membaikkan hidup banyak orang."

  (My Self Motivation)

 • "“Ya Rabb-ku, tunjukkanlah kepadaku jalan untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orangtuaku dan supaya aku dapat berbuat amal yang shaleh yang engkau ridhai. Berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim."

  (QS: Al-Ahqaf : 15)

 • "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. "

  (QS: Al-Baqarah : 188)

 • "Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan) nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan (yang dikehendaki) Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu."

  (QS: Ath-Thalaq : 3)